Xi Măng Quang Son: Công nghệ sản xuất Quy trình Sản xuất Nguyên liệu sản xuất Clinker

Nguyên liệu sản xuất Clinker

Email In PDF.

Nguyên liệu sản xuất Clinker

Nguyên liệu dùng để sản xuất Clinker bao gồm:

-         Đá vôi

-         Đá sét

-         Quặng sắt

-         Đá cao silic

 

Đá vôi và đá sét

Đá vôi được khai thác tại mỏ đá vôi La Hiên bằng phương pháp khoan nổ mìn cắt tầng, được bốc xúc lên ôtô vận chuyển về trạm đập (cự ly 7 km).

Đá sét được khai thác tại mỏ sét Long Giàn bằng phương pháp ủi, xúc lên ô tô vận chuyển về trạm đập (cự ly 2 km).

 

 

Quặng sắt và đá cao silic

Quặng sắt được nhập từ nguồn nguyên liệu địa phương, có hàm lượng Fe2O3 từ 45 đến 55%. Quặng sắt được vận chuyển và chứa trong kho kín trữ lượng 3.500 tấn.

Đá cao silic được nhập từ nguồn nguyên liệu địa phương có hàm lượng SiO2 từ 80 đến 90%. Đá cao silic được vận chuyển và chứa trong kho kín trữ lượng 4.500 tấn.

web gia re thiet ke web dich vu seo web cung nhau mua sam cung nhau mua hang mua chung thoi trang gia dung